Всичкознание

Подкрепа за семейните предприятия, творческите индустрии и занаятите

Министерство на иновациите и растежа ОБЯВЯВА процедура чрез подбор на проектни предложения BG16RFPR001-1.004 „Подкрепа за семейните предприятия, предприятията от творческите индустрии и занаятите” по Програма

Определение за Семейно Предприятие

Какво е семейно предприятие? Семейно предприятие е вид бизнес структура, където капиталът и управлението са основно в ръцете на членове на едно семейство. Такива предприятия

летяща ракета
Дайте тласък на бизнеса си още днес!
Въведете имейл адрес или телефонен номер и ние ще се свържем с Вас, за да получите безплатна консултация.