SEO Маркетинг

SEO, Маркетинг и Брандиране

Вие искате вашите потенциални клиенти и потребители да ви асоциаират с определени качества и фрази. Кои са те? Как ги избираме? Правилни ли са?

Маркетингът е комплексен процес, който чрез всички похвати (от цвета на логото ви до текстовете на платените ви реклами), трябва да предава едно и също съобщение към вашите потребители.

И тук неизменно идва SEO оптимизацията, която трябва да е в унисон с вашата генерална стратегия.

Защо това е важно за моя бизнес?

В света има няколко дисциплини, които взаимно се преплитат – генерален маркетинг, невромаркетинг, контент (съдържание) маркетинг, маркетинг в социалните мрежи и не на последно по важност SEO маркетинг.
Маркетинг отделът избира посоката на брандиране и посоката, в която поема дадена компания. Този департамент избира генералните теми, по които ще се пише, както и битките за трафик, които ще се водят за. Хората отговорни за създаването на съдържание, следват поетата посока, но без правилно SEO целият труд ще е напълно безсмислен – тоест няма да има резултати. Пример: Нека приемем, че продавате торти. Маркетинговият отдел започва нова рекламна кампания за събиране на трафик чрез създаване на съдържание. Но по кои конкретни теми пише? Къде е трафикът? Какво хората търсят да четат? – Именно на тези въпроси отговаря SEO маркетингът, който прави и SEO оптимизацията на създадените статии и текстове. Без тях създадените материали няма да се индексират от търсачките и никой няма да стигне до тях. Ние предлагаме комбинирана услуга от всички тези дисциплини, за да постигнем бързи и категорични резултати за вашия бизнес / организация.

Те ни се довериха

Готови ли сте за страхотен проект с нас?

Да поговорим за вашия проект.