Какво е дигитален маркетинг и защо е необходим за развитието на успешен бизнес?

Съдържание
Време за четене: 4 минути

В последните години понятието дигитален маркетинг нашумя изключително много и все повече специалисти, работещи в този бранш, споделят, че той е от ключово значение за развитието на всеки бизнес.
Поради тази причина много университети и учебни центрове въведоха програми и курсове по дигитален маркетинг, тъй като се наблюдава повишено търсене за получаване на квалификация в тази сфера.

Какво е дигитален маркетинг и на какъв принцип работи?

Дигиталният маркетинг представлява съвкупност от инструменти и похвати за реклама, които са предназначени за интернет. За тази цел той използва разнообразни маркетинг канали като търсачки, социални мрежи, имейл, за да достигне до желаната целева аудитория.
Дигиталният маркетинг може да помогне на бизнеса Ви да открие потребителите, които се интересуват от Вашите продукти и услуги, да взаимодействате с тях и така да изградите тяхното доверие към Вашия бранд.


Начинът, по който работи дигиталният маркетинг, е изключително прост. На първо място трябва да определите Вашата цел – дали искате да увеличите обема на продажбите, да повишите осведомеността за марката или да разширите общността си. Важно е да се отбележи, че преди да създадете своята дигитална маркетингова кампания, трябва да познавате различните маркетингови канали и принципа на тяхната работа.

Защо е важно да имаме предварително изградена маркетингова стратетия?

За да постигнете Вашите заложени бизнес цели, трябва да имате предварително подготвена стратегия за дигитален маркетинг. Тя представлява подробен план какви канали да използвате, за да популяризирате Вашия бранд. За целта е необходимо да помислите за бюджет, време и лица, които да се ангажират със съответните канали за реклама. Много управители на различни бизнеси, както и дигитални маркетинг мениджъри, допускат грешката да поемат сами изпълнението на цялостната маркетингова кампания, използвайки всички инструменти на дигиталния маркетинг, и накрая тя да не покрие очакванията им. Това се случва, защото не разполагат с необходимия опит в сферата или защото насочват бюджет в канали, които не са подходящи за техния бизнес.

Как се развива успешен дигитален маркетинг?

Зад всяка успешна стратегия по дигитален маркетинг стои екип от специалисти, които ръководят и следят резултатите по време на целия процес. Това са:

  • Дигитален маркетинг мениджър;
  • Мениджър маркетинг на съдържанието;
  • Мединжър на социални медии;
  • SEO мениджър;
  • РРС мениджър;
  • Мениджър имейл маркетинг

Дигиталният маркетинг мениджър (ДММ) има отговорността да създаде добре структурирана стратегия. Той трябва да прецени какви канали да използва и как да разпредели бюджета. Освен това, ДММ, трябва да ръководи работата и на останалите мениджъри, така че да бъдат постигнати заложените цели. За целта е необходимо да има познания по SEO, социални медии, маркетинг на съдържанието, PPC реклама и не на последно по важност да е добре запознат с индустрията, за която ще се прави стратегията. Тук е важно да се отбележи, че SEO специалистите не са мениджъри по дигитален маркетинг. ДММ трябва да има познания за всички дигитални маркетингови канали, а не само за SEO. Успешните дигитални маркетинг мениджъри са опитни SEO специалисти, които знаят как да работят с другите маркетингови канали.

Мениджър маркетинг на съдържанието е отговорен за създаването и изпълнението на плана за маркетинг на съдържанието. Освен това, той решава какво съдържание да създаде и кои канали да използва за неговото популяризиране.

Мениджърът на социални медии работи в тясно сътрудничество с мениджъра по маркетинг на съдържанието. Неговата роля е да рекламира компанията през различните социални мрежи. Неговата задача е да изпрати подходящото съдържание до целевата аудитория, в точното време по правилния начин, за да бъде оценено.

SEO мениджърът е в помощ на дигиталния маркетинг мениджър. Той отговаря за задачи, свързани със SEO оптимизацията на всичките видове съдържание, за да може то да бъде индексирано от търсачките.

РРС мениджър (Pay-Per-Click Advertising / Реклама със заплащане при клик) се занимава с провеждането на платени реклами в Google Ads, Facebook Ads, Instagram и други подобни. Те създават кампаниите и ги калибрират през целия процес на работата.

Имейл маркетинг мениджърът има задачата да превърне потенциалните клиенти, създадени от останалите маркетингови канали, в клиенти. Тук е важно да се отбележи, че изпращането на бюлетин не е част от имейл маркетинга. Ето защо е необходимо да има такъв специалист, който да се занимава с тези дейности.

Какви са най-често срещаните погрешни схващания за дигиталния маркетинг?

Дигиталният маркетинг навлезе сравнително наскоро в света на бизнеса и често хората го използват като термин в речника си, дори когато имат предвид нещо съвсем различно.

Така например, много потребители смятат че дигиталният маркетинг е едно и също с интернет маркетинга, което е погрешно.

Инернет маркетингът, наричан още онлайн маркетинг, е подгрупа на дигиталния маркетинг. Той се отнася до методите, които могат да се използват при провеждане на кампании в интернет. Неговите основни инструменти са маркетинг в търсачките, в това число SEO и PPC, маркетинг в социалните медии, маркетинг със съдържание, имейл маркетинг, партньорски маркетинг, мобилен маркетинг и видео маркетинг.

Дигиталният маркетинг е нещо повече от онлайн маркетинга, защото включва и други дигитални канали.

Друго погрешно мнение е, че дигиталният маркетинг е едно и също понятие с маркетинг в социалните медии. Когато дадена компания има активно присъствие в социалните мрежи, тя провежда маркетингова кампания в социалните мрежи, а не дигитална маркетингова кампания.

Маркетингът в социалните медии е един от инструментите на дигиталния маркетинг. За да се възползвате от предимствата на дигиталния маркетинг, трябва да бъдат включени повече дигигални канали.

В заключение

Дигиталният маркетинг се осъществява както в интернет, така и в други електронни устройства. Той включва много компоненти, които могат да бъдат използвани, в зависимост от заложените цели на компанията.

Тук е важно да се отбележи, че няма единен механизъм, който да е успешно приложим за всички бизнеси, затова е необходимо да бъде създадена ефективна стратегия, която да покрие инвестицията и очакваните цели.

Нашия екип създава и ръководи стратегии и кампании от 2015. Ако четете това изречение е, защото тази статия е част от плана за нашия бранд.

Доверете ни се на дигитална агенция WD-7 да постигнем вашите цели! Свържете се с нас директно по телефона, имейл или контактната форма.

За контакти с нас, натиснете тук

летяща ракета
Дайте тласък на бизнеса си още днес!
Въведете имейл адрес или телефонен номер и ние ще се свържем с Вас, за да получите безплатна консултация.