Подкрепа за семейните предприятия, творческите индустрии и занаятите

Съдържание
Време за четене: 3 минути

Министерство на иновациите и растежа ОБЯВЯВА процедура чрез подбор на проектни предложения BG16RFPR001-1.004 „Подкрепа за семейните предприятия, предприятията от творческите индустрии и занаятите” по Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията” 2021-2027 г. (ПКИП).

Основна Цел на Процедурата

Целта на процедурата е да насърчи инвестициите за подобряване на производствения капацитет и оптимизиране на бизнес процесите в семейните предприятия (Какво е семейно предприятие?), предприятията от творческите индустрии и занаятите. Това ще допринесе за повишаване на тяхната конкурентоспособност и засилване на пазарното им присъствие.

Период и Бюджет

Процедурата за прием на проекти стартира на 31 май 2024 г. и продължава до 16 септември 2024 г. Общият бюджет на инициативата е 117 514 155 лева.

Допустими Кандидати

Основни Изисквания:

 1. Регистрация: Кандидатите трябва да са регистрирани преди 31.12.2021 г.
 2. Размер на предприятието: Допустими са микро и малки предприятия съгласно Закона за малките и средните предприятия.
 3. Персонал: Средносписъчният брой на персонала за 2023 г. трябва да е поне 1 заето лице.
 4. Приходи: Кандидатите трябва да имат нетни приходи от продажби за 2021, 2022 и 2023 г. както следва:
  • Микропредприятие: минимум 30 000 лева и максимум 1 800 000 лева.
  • Малко предприятие: минимум 75 000 лева и максимум 7 200 000 лева.

Допълнителни Изисквания:

Кандидатите трябва да отговарят на поне едно от следните условия:

 1. Семейни предприятия: Да са семейни предприятия за 2021, 2022 и 2023 г.
 2. Творчески индустрии: Предприятия с основна икономическа дейност в областта на творческите индустрии.
 3. Занаятчийски предприятия: Предприятия, осъществяващи дейности включени в Списъка на занаятите, чиито собственици са вписани в Националния регистър на занаятчиите.

Допустими Дейности

Финансирането може да се използва за следните дейности:

 1. Закупуване на активи: Машини, съоръжения, инструменти, оборудване и специализиран софтуер.
 2. Онлайн магазин: Създаване на нов онлайн магазин за дейността на предприятието – до 10 000 лева.
 3. Консултантски услуги: За написване на проектното предложение – до 3 000 лева.
 4. ИКТ системи: Закупуване и внедряване на системи за подобряване на управленските, производствените и логистичните процеси (ERP, CRM, Business Intelligence система, MOM/MES, WMS системи) – до 15 000 лева.

В днешния дигитален свят онлайн присъствието на Вашия бизнес е от съществено значение. Възможността да достигнете до по-широка аудитория и да увеличите продажбите си, като създадете нов онлайн магазин, е безценна. С предоставената безвъзмездна помощ до 10 000 лева, Вашето предприятие може да реализира тази важна стъпка с подкрепата на професионалисти.

Защо да изберете ДИГИТАЛНА АГЕНЦИЯ WD7 & УЕБ РАЗРАБОТКИ?

Ние сме специализирани в изработката на сайтове и онлайн магазини, SEO оптимизация, дигитален маркетинг и платени реклами. Нашият дългогодишен опит с европейски проекти ни позволява да създадем документацията, нужна за министерството, с 100% успех на изпълнените проекти и възстановяване на средствата на кандидата.

ИКТ Системи: Закупуване и Внедряване на Системи за Подобряване на Управленските, Производствените и Логистичните Процеси – до 15 000 Лева

Оптимизацията на бизнес процесите чрез внедряването на ИКТ системи е ключов фактор за повишаване на ефективността и конкурентоспособността на всяко предприятие. Предоставената безвъзмездна помощ до 15 000 лева може да се използва за закупуване и внедряване на системи като ERP, CRM, Business Intelligence, MOM/MES и WMS системи.

Нашите Услуги в Областта на ИКТ Системите

Дигитална агенция WD7 предлага пълно обслужване за внедряване на ИКТ системи, които ще подобрят управленските, производствените и логистичните процеси във Вашето предприятие. Нашият екип от експерти ще осигури професионална поддръжка и обучение, за да гарантира максимална ефективност и възвръщаемост на инвестицията.

Защо да изберете нас?

 • Опит и Професионализъм: Нашата дълга история с европейски проекти и 100% успеваемост гарантира, че Вашият проект ще бъде изпълнен с най-високо качество и в съответствие с всички изисквания. Това гарантира възстановяване на средствата на кандидата.
 • Цялостни Решения: Предлагаме всичко необходимо за дигиталното развитие на Вашия бизнес – от изработка на онлайн магазини до внедряване на сложни ИКТ системи.
 • Подкрепа и Консултации: Осигуряваме пълна подкрепа по време на целия процес на кандидатстване и изпълнение на проекта, включително подготовка на необходимата документация за министерството за отчитане на проекта.

Свържете се с нас днес и започнете трансформацията на Вашия бизнес с помощта на Дигитална агенция WD7. Ние сме Вашият надежден партньор за успех!

Контакти

Телефон: 0888 940900
Имейл: info@wd-7.com

Очакваме с нетърпение да работим заедно и да постигнем нови висоти за Вашия бизнес!

Размер на Безвъзмездната Финансова Помощ

 • Минимален размер: 15 000 лева
 • Максимален размер: 150 000 лева

Процент на Финансиране:

 • Семейни предприятия и творчески индустрии: 75%
 • Занаятчийски предприятия: 85%

Процедура за Кандидатстване

Подаване на Проектните Предложения:

Проектните предложения се подават изцяло по електронен път чрез попълване на уеб базиран Формуляр за кандидатстване и подаването му заедно с придружителните документи чрез Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕФСУ (ИСУН) на следния интернет адрес: ИСУН Е-кандидатстване с валиден Квалифициран електронен подпис (КЕП).

Краен Срок за Подаване:

Крайният срок за подаване на проектни предложения е 16:30 часа на 16.09.2024 г.

Въпроси и Разяснения:

Кандидатите могат да задават въпроси и да искат разяснения във връзка с условията за кандидатстване до 3 седмици преди крайния срок за подаване. Въпросите се задават чрез ИСУН на следния адрес: ИСУН Въпроси и отговори.

Публикация на Отговори:

Отговорите на въпросите ще бъдат публикувани на интернет страницата на Министерството на иновациите и растежа и в ИСУН, не по-късно от 2 седмици преди изтичането на крайния срок за кандидатстване.

Заключение

Инициативата за подкрепа на семейните предприятия, творческите индустрии и занаятите предоставя значителни възможности за малките и микро предприятия в България да подобрят своя капацитет и пазарно представяне. За да се възползвате от тези възможности, е важно да подготвите и подадете своите проекти в съответствие с изискванията и в установените срокове.

летяща ракета
Дайте тласък на бизнеса си още днес!
Въведете имейл адрес или телефонен номер и ние ще се свържем с Вас, за да получите безплатна консултация.